П А С П О Р Т
 
Тарнавської сільської  ради Монастирищенського району Черкаської області
 
1. Населений  пункт с. Тарнава розташований на заході Монастирищенського району.
 
2. Відстань  до  районного  центру
- шосейним  шляхом  - 18 км
- залізницею 
 
3. Територія
Всього  - 1593  га
в  т.ч. :   земель  державної  власності - 1017,1  га
земель  комунальної  власності - 15,7      га
земель  приватної  власності    га

 

Площа  населених  пунктів - 102,7  га
в т.ч.:  державна  власність -  0,60 га
            комунальної  власності - 15,7  га
            приватна  власність  -  86,4  га
 
4. Населення
 
         На
01.01.2010
        На
01.01.2011
        На
01.01.2012
        На
01.01.2013
всього, чол.
      323
328
321
326
дітей дошкільного віку
 
       12
 
13
 
12
 
17
дітей шкільного віку
        40
38
32
36
громадян пенсійного віку
       110
108
108
110
працездатне населення
        161
157
162
163
Кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання
 
 
 
          34
 
 
 
 
 
 
 
38
 
 
 
27
 
 
 
      42
5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених  пунктів -1, в них -161 дворів, у тому числі :
   Населений пункт Тарнава , в ньому : *
 
 
 
На
01.01.2010
На
01.01.2011
На
01.01.2012
На
01.01.2012
кількість дворів
        165
161
161
      161
кількість населення
         323
328
321
       326
в  т.ч.: дітей дошкільного  віку
         12
13
12
        17
дітей шкільного віку
          40
38
32
        36
громадян
пенсійного віку
         110
108
108
        110
 
 
2009 рік
2010 рік
за 2011 рік
за 2012 рік
кількість померлих
4
6
5
4
кількість народжених
2
2
4
0
 
6. Місцева  рада  утворена  в  1946 р.
Відстань до найближчої місцевої ради  - 3 км (Терлицька )
 
7. Кількість  виборців  - 250  чол.
8. Сільський голова - Синенко Володимир Іванович
число  місяць і рік народження – 30.08.1963 рік
службовий  телефон -  9-23-33 
освіта  - вища
спеціальність за освітою – економіст
         ким  висунутий  на  виборах  -  Самовисунення
         обраний з 2- ох кандидатур  18 вересня2011 року
         отримав  - 132 ( 53%) голосів виборців
         обирається  - вчетверте
9. Секретар  ради - Волковінська Людмила Іванівна
число місяць і рік народження – 23.03.1979 року
службовий  телефон –9-23-33
освіта  - вища
спеціальність за освітою – учитель початкових класів
дата обрання секретарем ради – 08.12.2010 р.
раніше обирався секретарем ради – ні
 
 
10. Склад  депутатів  ради
 
Всього  ( кількість )
                                 12
З них членів партій, в т.ч.
                                 10
Партія Регіонів
                                 5    
Партія “Батьківщина”
                                 4     
Партія “Наша Україна”
1
Позапартійні
                                  2
за освітою :
 
за віком :
 
вища
         2
до 30 років
       -
незакінчена вища
          -
від 30 до 45 років
      5
середня-спеціальна
          3
від  45 до 60 років
       6
Середня
           7
старше  60 років
        1
незакінчена середня
            -
 
 
за родом  діяльності :
 
працівників промисловості , будівництва , транспорту, зв’язку
              -
працівників агропромислового  комплексу
               -
працівників житлово-комунального господарства
                -     
працівників  охорони  здоров’я
                 -  
працівників  освіти,  культури
                -
працівників місцевого самоврядування
                2   
працівників місцевих  держадміністрацій
                 -   
Пенсіонерів
               1
осіб, що не працюють
               7
Інших
                2
 
 
 
 
 
 
11. Постійні  комісії  ради
 
№ пп.
Назва комісії
К-сть депутатів
Прізвище, ім’я, по батькові голови комісії
Посада та місце роботи голови комісії
   1
Регламенту
     4
 Юрченко Ю.П.
Приватний підприємець
  2
Бюджетна
      4
Синенко Н.М.
Не працює
   3
Соціальних питань
       3
Коханівська О.І.
Не працює
12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради )
 
№ пп
( П . І. Б . )
Посада та місце роботи
  1,
Бовкун Неля Миколаївна
        Директор школи
  2.
Красноголовець Руслан Анатолійович
        Безробітний   
  3
Кондратюк Олег Миколайович
Приватний підприємець
   4.
Дзюба Василь Миколайович
Ветлікар
 
 
 
13. Депутатами районної/обласної ради, із числа територіальної громади,
обрано : ( 1 -  депутат )

14. Органи самоорганізації  населення

Всього органів самоорганізації - 4, в них бере участь  - 200 чол.

У тому  числі : вуличні комітети - 4

15. Корисні  копалини

(поклади бурого вугілля,граніти вихід на поверхню )

Відсутні.

16. Структура  земельного  фонду
№ пп
Територія 1593 Тарнавської сільської ради
Га
Оренда
     Договори
з _  по
 
Територія , всього
у  тому  числі :
 
1593
 
 
 
 
1
Сільськогосподарські угіддя
 
 1219,3
ЛатАгроІнвест
581 га.
       
 
З 2007 по 2017 рік
              
2
Рілля
  1017
    ФГ “Половинчик”
160 га.
 
 ФГ “Тарнавське”
28 га.
 
Жителі села 32 га.
   З 2009 по 2024 рік 
 
 
 
 
   З 2006 по 2031 рік    
3
Ліса і інші лісовкриті площі
  86,2
 
 
4
Забудовані  землі
  25,2
 
 
5
Ставки які знаходяться
За межами сільської ради
  39,3
 Засько І.В. 22,6 га.
 
Мельник Д.І.
7,5 га.
 
Кондратюк О.М. 5,7 га.
 З 2006 по 2031 рік
 
 
З 2006 по 2031 рік
 
 
З 2006 по 2031 рік        
 
 
 
 
    -
-
-
 
 
 
 
 
 
 
17. Бюджет сільської ради
                                                                                                                       (тис.грн)
 
2010
    2011
    2012
2013
доходи  місцевого  бюджету всього, в т.ч.
     154
      199
     197
    206
доходи ,що враховуються  при визначені  міжбюджетних трансфертів
 
        62 
 
       97
      120
    122
доходи спеціального фонду, в т.ч.
         7
        10
      13
    14
                       бюджет  розвитку
         -
          -
       -
    -
субвенція
         -
        28
       4
    5
дотація
         85
         64
     60
    60
видатки місцевого бюджету, в т.ч.
      155
      189
      184
    190
                    поточні
          -
         -
       -
    -
з  яких  за  рахунок  субвенцій  з бюджетів різних рівнів
          - 
        18
      -
    -
                  капітальні
         -
         -
       -
    -
з  яких  за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
        -
         -
       -
    -
із загального обсягу видатків на утримання :
        -
         -
       -
    -
 орган місцевого самоврядування
     99
        171
      161
    165
 освіта
           -
         -
     -
    -
 культура
    19
         18
      23
    31
 
 охорона  здоров’я
   37
          -
      -
    -
 житлово-комунальне      господарство
          -
          -
      -
    -
 інші
          -
          -
      -
   -
 
                                                ПІДПРИЄМСТВА,
                                     що розташовані  на території  ради
 
18. Промислові  підприємства
 
На
01.01.2010
На
01.01.2011
На
01.01.2012
На
01.01.2013
Всього, в т.ч.:
           -
        -
        -
        -
акціонерні товариства
          -
       -
       -
       -
кооперативна  власність
          -
       -
        -
        -
господарські  товариства
          -       
       -
        -
        -
державна   власність
          - 
       -
        -
        -
ТзОВ
          -
       -
        -
        -
приватні  підприємства
         -
       -
        -
        -

19. Основні  з них, види промислової продукції

20. Підприємства сільськогосподарського  виробництва
 
 
На
01.01.2010
На
01.01.2011
На
01.01.2012
На
01.01.2013
Всього,
 
 
 
 
в тому числі :
       -
      -
          -
       -
акціонерні  товариства
      -
      -
          -
       -
кооперативна власність
      -
      -
          -
      -
державна  власність
      -
      -
          -
      -
ТзОВ
      -
      -
          -
      -
фермерські господарства
       1
       1
         1
        1
приватні підприємства
       -
       -
       -
         -

21. Основні  з них, напрямки спеціалізації

  ФГ”Тарнавське”- вирощування зернових та інших с/г культур.

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади

№ пп

Назва

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

 

 

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

 

       немає            

-

-

-

-

-

-

23. Підприємства не комунальної власності.

№ пп.

Назва

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

 

 

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

 

 

-

-

-

-

-

-

24. Торгівля

 

На

01.01.2010

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

магазинів, в т.ч. :

          2

          2

          2

2

             продуктово-  

             промислові

           2

          2

           2

2

             продуктові

           -

          -

            -

-

             промислові

           -

          -

            -

-

            приватні

           2

         2

          2

2

Ринків, в т.ч. :

           -

         -

          -

-

            стаціонарні

          -

         -

          -

-

            стихійні

          -

         -

          -

-

           продовольчі

          -

         -

          -

-

           промислові

          -

         -

          -

-

Побутові підприємства

          -

         -

         -

-

25. Підприємства обслуговування  населення

За типом діяльності

На

01.01.2010

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

 

-

-

-

-

26. Послуги   зв’язку

 

На

01.01.2010

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

Кількість телефонізованих населених пунктів

 

      1

 

 

         1

 

           1

 

            1

Абонентів

         42

          42

            42

              40

Радіоточок

        40

          40

            40

               40

27. Житлово-комунальне  господарство

Назва підприємства

На

01.01.2010

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

 

-

-

-

-

28. Охорона  здоров’я

 

На  01.01.2013

з  них :

працівників

форма

 власності

 

кількість закладів

ліжок , відвідувань

медичні  заклади

1

-

-

-

в  т. ч.

-

-

-

-

- поліклінік

-

-

-

-

- лікарень

-

-

-

-

- амбулаторій

-

-

-

-

- диспансери

-

-

-

-

- ФАП

1

-

2

   комунальна

- аптека

-

-

-

-

29.  Освіта

 

 

на  01.01.2013

 

кіль- кість

розрахункова к-сть місць

                   в  них :

Форма власності

вчителів, вихователів

учнів,

 дітей

вищі  навчальні заклади

-

-

-

-

-

школи , в т.ч. :

-

-

-

-

-

ЗОШ   І-ІІІ ст.

-

-

-

-

-

ЗОШ  І-ІІ ст.

-

-

-

-

-

ЗОШ  І ст.

-

-

-

-

-

шкіл - інтернатів

-

-

-

-

-

гімназій (колегіумів)

-

-

-

-

-

діючих дошкільних закладів

-

-

-

-

-

приміщень недіючих

-

-

-

-

-

шкільних  закладів

-

-

-

-

-

дошкільних закладів

-

-

-

-

-

30.  Закладів  культури
* Будинки   культури  - __1_______
* Театри -  _____-________
* Бібліотеки  - _1_________
·        Музеї -  _____-_________
 
 
31. Спортивні  заклади  та споруди :
Стадіон-1
 

32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

1.     Пам’ятник загиблим воїнам, могила загиблих партизанів.

33. Соціально-економічні  проблеми і пропозиції
стосовно  їх  вирішення.
 
     1.Створення робочих місць. 
     2.Залучення інвестицій у село. 
     3.Реконструкція вуличного освітлення.
     4. Ремонт доріг.
     5. Ремонт приміщення сільського будинку культури та бібліотеки.

 

          Сільський голова                                                    В.І.Синенко